Lawyers In Exile

Hakkımızda

Sürgündeki Avukatlar

Türkiye’nin mevcut acımasız ve baskıcı rejiminden kaçmak için sürgüne gitmek zorunda kalan Türk avukatlar tarafından kurulan ve yönetilen bir platformdur. Platform, diğer şeylerin yanı sıra, Türk avukatlar arasında dayanışmayı daha da artırmayı, yardım sağlamayı ve rejim mağdurlarının uğradığı haksızlıklarla mücadele etmeyi amaçlıyor. Hukukun ve insan haklarının üstünlüğü için çaba göstermeye kararlı avukatlar tarafından kurulan Sürgündeki Avukatlar, aynı zamanda hem Türkiye’de hem de şu anda sürgünde yaşadıkları ülkelerde benzer düşünen avukatlara ve insan hakları aktivistlerine ulaşmayı hedefliyor ve işbirliği için güçlü ve etkili bir ağ oluşturmak.

Faaliyetlerimiz

Sürgündeki Avukatlar, hukuk mesleği üyeleri arasında bir iletişim ve dayanışma ağı kurmayı bir öncelik olarak görüyor. Bu nedenle, farklı ülkelerde bunun için etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Böyle bir ağ oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyorlar.

Mücadelemiz

Baskıcı rejimin kanunu ve adaleti ayakta tutma mücadelesi için hedefi haline gelen ve bunun sonucunda Türkiye’den kaçmak zorunda kalan Türk avukat dostlarımız, şu anda yaşadıkları ülkelerde mücadelelerini sürdürüyorlar. Türkiye’deki otoriter rejimin mağdurlarına hukuki yardım sağlamaya devam ediyorlar ve onlara yerel mahkemelere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelere başvurularında yardımcı oluyorlar.

HUKUKİ DESTEK- WhatsApp
1