Lawyers In Exile

Kurumsal Yapı

Türkiye’nin mevcut acımasız ve baskıcı rejiminden kaçmak için sürgüne gitmek zorunda kalan Türk avukatlar tarafından kurulan ve yönetilen bir platformdur. 

Av. Mehmet Şerif Açık

Kurumsal İletişim Direktörü

Av. Osman Zerey

Uluslararası Davalar ve Soruşturmalar Direktörü

Av. Celal Pasaogullari

Ceza Yargılamaları Direktörü

Av. İsmail Yaşar

İşkence ve Kötü Muamele Vakaları Direktörü

Av. Yahya Kemal Kaçmaz

Mülkiyet Hakkı İhlalleri Direktörü

Av. Fatih Şahinler

İhlal Raporları Organizasyon Direktörü

HUKUKİ DESTEK- WhatsApp
1