Lawyers In Exile

24 OCAK TEHLİKE ALTINDAKİ AVUKATLAR GÜNÜ

Türkiye’de avukatlar ve avukatlık mesleği tehlike altında. Çünkü Türkiye’de savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, masumiyet ilkesi, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ifade hürriyeti, toplanma özgürlüğü, mülkiyet hakkı, çalışma özgürlüğü tehlike altında… 

Avukatlar, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere tüm anayasal hakların kullanılmasının temini ve korunması için çok önemli bir görev ifa etmektedirler. Bu nedenle de temel hak ve özgürlükleri engellemenin yolunun avukatların engellenmesinden geçtiğini düşünen AKP iktidarı, avukatlık mesleğini hakkıyla yapan avukatlar için tehlike oluşturmaktadır. 

1- Avukatlar kolluk görevlilerinin yasadışı eylemlerine karşı ses çıkartmak istedikleri için   tehlike altında,

2- Avukatlar savcıların yaptığı işlemlere itiraz ettikleri ve müvekkilinin hakları için mücadele ettikleri için tehlike altında,

3- Avukatlar mahkemelerde hakimlerin isteği dışında yasaları hatırlattıkları, yasaların uygulanmasını istedikleri için tehlike altında, 

4- Avukatlar cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı hukuk dışı uygulamalara itiraz ve bu uygulamalarla mücadele ettikleri için tehlike altında,

5- Avukatlar yargılamalarda özgürce savunma yapmak, haksızlığı, hukuksuzluğu yüksek sesle ifade edip tutanağa geçirmek, mahkeme heyetinin ve savcılığın hukuksuzluklarını savunma aşamasında kullanmak istedikleri için tehlike altında,

6- Avukatlar kollukta bulunan müvekkiliyle, olması gerektiği şekilde, özgürce görüşme yapmak, müvekkilinin kendisine yaşadığı tüm hukuksuzlukları anlatmasını istedikleri için tehlike altında,

7- Avukatlar kolluk aşamasında ifadesi alınan müvekkiline haklarını hatırlattıkları, susma hakkını kullanabileceğini söyledikleri için tehlike altında,

8- Avukatlar savcılık ifadesi aşamasında müvekkilinin yaşadığı hukuksuzlukları anlattıkları ve tutanağa geçirmek istedikleri için tehlike altında,

9- Avukatlar iktidarın hedef gösterdiği, suçladığı, mücadele ettiği kişilerin avukatlığını üstlenmek istedikleri için tehlike altında,

10- Avukatlar sadece avukatlık faaliyetinde bulundukları için terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında soruşturma ve dava açılması ihtimalinden dolayı tehlike altında,

11- Avukatlar sadece avukatlık faaliyetinde bulundukları için evlerinin, ofislerinin aranması ve gözaltına alınma tehdidi ile karşı karşıya kaldıkları için tehlike altında, 

12- Avukatlar sadece avukatlık faaliyetinde bulundukları için malvarlıklarına el konulması tehdidi ile tehlike altında,

13- Avukatlar sadece avukatlık faaliyetinde bulundukları için telefonlarının dinlenmesi, fiziki takip altında tutulmaları tehdidi ile tehlike altında,

14- Avukatlar yaptıkları avukatlık faaliyetleri nedeniyle Baroların ve Barolar Birliğinin disiplin soruşturması tehdidi ile tehlike altında,

15- Avukatlar kamu kurumları tarafından yapılan hukuksuzluklarla mücadele etmek istedikleri için tehlike altında,

16- Avukatlar iktidarın istemediği kişilerin savunmasını üstlendikleri için vergi incelemesi tehdidi altında oldukları için tehlike altında,

17- Avukatlar müvekkillerinin kimliğinden dolayı siyasilerin doğrudan hedefi oldukları için tehlike altında,

18- Avukatlar iktidarın takipçisi olduğunu her fırsatta söylediği davalarda, davanın tarafı ve izleyicilerinin hedefi oldukları için tehlike altında,

19- Avukatlar haklarını savunduğu kişilerin kimliği gerekçesiyle iktidara yakın avukat meslektaşlarının da hedefi haline getirildikleri için de tehlike altında,

20- Avukatlar üslendikleri davaların medya tarafından takip edilmesi durumunda da medya ve medya mensuplarının hedefi oldukları için tehlike altında…

Avukatlar ne yazık ki Türkiye’de hukuk olmadığı, olması istenmediği ve evrensel hukuk ilkelerinin uygulanması iktidar tarafından engellendiği için tehlike altındadır ve hukuk devleti olmanın gerekleri yerine getirilmediği müddetçe de tehlike altında kalmaya devam edeceklerdir. İçinde bulunduğumuz tehlikenin bertaraf edilerek, hukuka dönülmesi ve hukukun yeniden işler hake gelmesi için tüm kişi ve kurumların, siyasi düşüncelerden uzaklaşarak, mücadele etmesi zorunluluktur. 

Lawyers In Exile  

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HUKUKİ DESTEK- WhatsApp
1