Lawyers In Exile

Göçmen Sorunu Üzerine

 

Görüldüğü üzere, göç konusunda küresel bir dalga var. Bunun başlıca sebepleri var, küresel güçlerin sebep olduğu iç savaşlar ve çatışmalar, hukuksuz yönetimlerin ihlal ettiği insan hakları, ekonomik kriz, yoksulluk ve benzeri gibi.

 

Türkiye’de ise ülke yönetimi göç konusunda hiç hazırlıklı değil ve siyasi iktidar, devlet bürokrasisi ve muhalefet de dahil hiç kimse, kasti veya bilinçsizce, göç dalgaları için bir önlem almıyor.

 

Sorumlular, bu göç dalgası için her hangi bir önlem almadığı gibi göçmenler ile ilgili herhangi bir plan program yapmamakta ve kriz yönetimi de yapamamaktadır.

 

Bu küresel göç dalgası, sadece Türkiye için değil tüm dünya için büyük etki ve sonuçları olan ve gelecekte de olmaya devam edecek bir durumdur. Bunun daha büyük sonuçları ile karşılaşacağımızdan da şüphe yok.

 

Çok önemli bir husus var ki, o da, Dünya’nın güçlü ülkelerinin, önlem olarak Türkiye gibi tampon ülkelerde göçü durdurmaya çalışmasıdır.
Küresel göçten etkilenmenin kaçınılmaz olduğunu gören güçlü ülkeler, kontrollü (ülkeleri için faydalı olan göçmenler gibi) göç alıyor. Bu devletler, seçerek aldıkları veya ülkelerine girişe engel olamadığı tüm kişileri, öncelikle kayıt altına alıyor ve bu kişileri dil eğitimi başta olmak üzere mesleki olarak da eğiterek faydalanıyor. Yani bu devletler, asgari ölçüde göçmenlere bir kapı açıyor olsa da, bunu kendi çıkarı adına kullanıyor.

 

Peki bu küresel duruma çözümler ne olabilir?

Bu durumda Türkiye’nin yapması gerekenler;
a) Öncelikle ülkeye daha fazla göçmen girişini hukuka ve insani şartlara uygun olarak engellemek.

b) Ülkeye girmiş olan tüm göçmenlerin, tüm durumlarını kayıt altına almak.

c) Ülkeye giren göçmenlerin belli bölgelerde gettolaşmalarını engellemek için plan ve program yapmak.

d) Tüm göçmenlerin ülkeye uyumunu sağlamak için eğitim ve entegrasyon imkanları (dil, meslek eğitimi vs. gibi) sağlamak.
e) Göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara toplumda yaşam alanı sunmak ve onlara destek olmak için toplumda anlayış ve dayanışma sağlamak.

f) Irkçı ve insanlık dışı yaklaşımların faydası olma ihtimali yoktur. Yakın zamanda dünyada yaşanan olaylar bunun en somut örneğidir. Onun için bu tarz eylemler de engellenmeli ve bunun için somut adımlar atılmalıdır.

g) Son olarak, bu sorunu çözmek için, hukuktan ayrılmama, uluslararası işbirliği, insan haklarına saygı, ekonomik kalkınma, eğitim ve sosyal entegrasyon gibi alanlarda çalışmalar yapılması önemlidir.

 

Av. Osman Zerey

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HUKUKİ DESTEK- WhatsApp
1