Lawyers In Exile

HUKUKSUZLUKLARA KARŞI TOPYEKÜN HUKUKİ MÜCADELE!

Bizler, muhaliflerin ve mağdurların avukatlığını yaptığı için yurtdışına çıkmak zorunda kalan hukukçular ile Avrupalı hukukçu, adli tabip ve insan hakları aktivistleriyiz. Haksızlığa uğrayan, hakları gasp edilen, ezilen ve ötekileştirilenlerin haklarını savunmak için mücadele etmeyi mesleki ve insani bir sorumluluk görme bilinciyle hareket etmekteyiz.

Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrasında kitleler halinde haksız ve keyfi tutuklamalar, işkence ve kötü muameleler, meslekten ihraçlar, kaçırılmalar, kayyım atama adı altında şirketlere ve şahısların mallarına el koymalar, pasaport iptalleri gibi hukuksuzluklar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

Bizler de mağduriyetlerin sonlandırılması ve adaletin tesisi maksadıyla iktidar otoritesinin hukuksuz uygulamalarına maruz kalmış herkese hukuki destek sağlamak için gayret ediyoruz. Bu esnada müşahede ettiğimiz hukuksuzlukları ve konusu suç teşkil eden karar ve eylemleri takip edip ulusal ve uluslararası yargıya taşımak için gerekli işlemleri yapmayı da mesleki bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Hukuki mücadele herkes için tek ve vazgeçilmez bir hak arama vasıtasıdır. Adaletin tesisi, hiç şüphe yok ki hukuk dışı iş ve eylem yapan ve yaptıranların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması ile gerçekleşecektir.

Özellikle işkence suçunun, insanlığa karşı işlenen suçlardan olduğu, işkence davalarında zaman aşımı bulunmadığı da göz önüne alındığında yapılan tüm hukuksuzlukların ve işlenen suçların yargı konusu yapılacağı aşikârdır.

Geçmişte yaşanmış pek çok hukuki, tarihi ve sosyolojik vakıa da bize bunu göstermektedir. Bizlere de zulümlere ve hukuksuzluğa imza atanların hak ettikleri cezayı alabilmeleri için sağlam, güvenilir verileri ve delilleri temin etmek görevi düşmektedir.

Mevcut rejimin kanunsuz emirlerini yerine getiren ve adeta sistematik bir suç makinasının çarklarına dönüşen başta yargı mensupları olmak üzere tüm kamu görevlileri, bürokratlar, siyasiler ve hukuksuzluğa destek olan herkes, hukukçular ve insan hakları aktivistleri tarafından takip edilmektedir.

Bu maksatla haksızlığa uğradığını iddia eden herkesin destekleriyle ‘Hak ihlallerini, işlenen suçları ve fâillerini tespit’ çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında, suçun fâili olarak kabul edilecek bazı siyasiler ve kamu görevlilerinin de “Evrensel Yargı Yetkisi” çerçevesinde yargılanmalarını temin için her türlü hukuki hazırlık devam etmektedir.

Size veya yakınlarınıza, her ne surette olursa olsun hukuksuz bir işlem yapan memurları ve onların amirlerini, özellikle aşağıda belirtilen suçları irtikap eden kişilerin hukuksuzluklarını lütfen tam, doğru, teferruatlı ve zamanlı olarak kayıt altına alınız / aldırınız ve bizlere ulaştırınız.

Adli veya idari işlemlere dair her tür belge, rapor, ifade, tutanak ve doküman ile, resmi veya özel kurumlardan tarafınıza gelen bildirimleri, haklı müracaatlarınıza verilen olumsuz cevapları lütfen saklayınız ve bize ulaştırınız.

Mağduriyetlerin sonlandırılması, temel hak ve hürriyetlerin ve adaletin tesisi için hep birlikte çalışmalıyız. Hukuksuzluklara son vermenin yolu hukuku ihlal eden, ihlal talimatını veren ve ihlale göz yumanların yargı önünde hesap vermelerinin sağlanmasından geçmektedir.

Bu kapsamda;

 • Gözaltında veya hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülere işkence ve kötü muamelede bulunan, bunlara göz yuman / talimat veren tüm polis, jandarma ve ceza infaz kurumu görevlileri ve bunların sıralı amirleri,
 • Kanuna aykırı yöntemlerle sorgulama yapan, kumpas kuran, tehdit, hukuk dışı vaat, şantaj ve diğer kanun dışı yollarla zanlı üzerinde baskı kuran ve işkence yapan kolluk görevlileri, savcılar ve bunların sıralı amirleri,
 • Yapılan suç duyurusunu dikkate almayan emniyet/jandarma görevlileri, bunların sıralı amirleri ile savcılar (özellikle adam kaçırma ve işkenceye müteallik olaylarda ihmali/savsaklaması görülen savcılar) ile, duruşmalarda dile getirildiği halde işkence ve kötü muameleyi kayda geçirmeyen ve/veya suç duyurusunda bulunmayan hâkimler,
 • Görev yaptıkları dönemde, her türlü kötü muamele ve işkencenin vuku bulduğu illerin il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve başsavcıları,
 • İktidar idaresinin kanunsuz ve konusu suç teşkil eden emir ve talimatlarını yerine getiren adliye, kolluk ve diğer tüm kamu görevlileri,
 • İşlendiği tarihte suç olmayan eylem ve fiillerden dolayı soruşturma açan savcılar veya bu eylemlerden dolayı yakalama ve tutuklama kararı veren hâkimler,
 • Tutuklamayı cezalandırma yöntemi olarak kullanan, dolayısıyla keyfi tutukluluk kararı veya haksız tutukluğun devamına karar verilmesini talep eden savcılar ve bu yönde karar alan hâkimler,
 • Gözaltından veya tutuklu/hükümlü bulundukları cezaevinden alınarak işkence edilen ve işkence sonrası geri getirilen mağdurların alındıkları gün veya gecelerde görevli ve sorumlu olan personel ve bunların sıralı amirleri, cezaevi müdürleri ve savcıları,
 • Adli kolluk görevi olmadığı halde, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi ve müteakip zamanlarda işkence yapan, yaptıran tüm rütbedeki emekli ve muvazzaf asker kişiler,
 • Gözaltı merkezleri veya hapishanelerden getirilen şüpheli, tutuklu veya hükümlüler üzerinde işkence izlerini tespit ettikleri halde bunu kayıtlara geçirmeyen, gerçeğe aykırı rapor düzenleyen doktor, sorumlu diğer sağlık personeli ve idareciler,
 • Gözaltında ve/veya cezaevinde hasta olanların ilaçlarını veya sağlık hizmeti almasını engelleyen veya tedaviyi geciktiren kolluk görevlileri, cezaevi personeli ve bunların amiri pozisyonunda bulunanlar,
 • Ağır hasta olduğu doktor raporuyla sabit olduğu halde tutuklu ve hükümlüleri kanuna aykırı olarak tahliye etmeyen hâkimler,
 • Kolluk ve cezaevi aşamasında tedavisizlik veya geç tedavi nedeniyle vefat eden kişilerin ölümüne sebep olan kararlarda katkısı olan hâkim ve savcılar,
 • Kanunlara aykırı şekilde hamile, sezaryenle doğum yapmış veya lohusa kadınları tutuklatan/tutuklayan savcı ve hâkimler tarafından gerçekleştirilen tüm hukuksuzlukları zamanında tespit edip bizlere ulaştırmanızı bekliyoruz.

Hukuksuzlukların son bulduğu, işkencenin olmadığı, keyfiliğin yaşanmadığı, kuralların kişilere göre değişmediği, özgürlüğün lütuf gibi sunulmadığı, insanların ötekileştirilmediği, barış, özgürlük ve adaletin yaşandığı bir dünya, hukuksuzluklarla ve hukuksuzluk yapanlarla mücadele neticesinde olacaktır…

THE PLATFORM OF LAWYERS IN EXILE

lawyersinexileplatform@gmail.com
lawyersinexile.com
twitter.com/LawyersInExile

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HUKUKİ DESTEK- WhatsApp
1