Lawyers In Exile

TÜRKİYE’DE SAVUNMA TEHLİKE ALTINDA

Avukatlık mesleği, hak arayışının olmazsa olmaz bir unsuru iken, avukatlar artık günümüz Türkiye’sinde savunulmaya muhtaç duruma getirilmişlerdir. Mesleki faaliyetlerini yürütme zemini oldukça daralan avukatlar, soruşturma, gözaltı hatta tutuklanma tehlikesini göze almadan mesleklerini yapamaz durumdadırlar. Savunma hakkı ve avukatlar üzerinde giderek artan bu baskılar neticesinde yüzlerce avukat yargılanmakta bir o kadarı da tutuklu bulunmaktadır. Türkiye’de savunma tehlikede, avukatlar tehdit altındadır..! 

Avukatlara yönelik tehditleri ve avukatların en sık karşılaştığı hukuksuzlukları şöyle sıralamak mümkündür:

– Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesinde düzenlenen “terör örgütü üyeliği” suçunun keyfi ve tacizkar bir biçimde yorumlanması, 

– Avukatlık kapsamında icra ettikleri bazı faaliyetlerin suç delili sayılması,

– Müdafisi ya da vekili oldukları kişilerle özdeş tutulmaları,

– Avukat müvekkil arasındaki gizliliğin ihlal edilmesi,

– Avukat meslek odaları Baroların ve avukat derneklerinin politik malzeme unsuru yapılması veya hedef gösterilmesi,

– Yakalama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerinin uygulamasında orantısız güç kullanılması.

Bu başlıklar kapsamında özellikle OHAL süreci ile birlikte başlayan ve bugüne kadar giderek daha da kalıcı hale gelen, savunma ve avukatların içinde bulunduğu tehdit unsurlarını derledik. Bundan böyle de, meslektaşlarımıza yönelik yaşanan hak ihlallerini kayıt altına alma ve kamuoyuna duyurma adına çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.
Savunma hakkı kutsaldır. Çünkü savunma hakkı, kişilerin diğer hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için var olması gereken yegane haktır. Bu açıdan, yaşama hakkı kadar öneme sahip olduğu söylenebilir. 

Savunma hakkının ve avukatlık mesleğinin onurunun en güçlü şekilde savunulması gerektiği bu zaman diliminde, tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor, iktidarın baskı ve zulmüne karşı el ele veriyoruz.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HUKUKİ DESTEK- WhatsApp
1